Velkommen til vores hjemmeside!

Generalforsamling 2017!

Vi afholder Generalforsamling tirsdag d. 28/2 2017 kl. 19 i Hirtshals Rideklubs klubhus.

På valg er Diana Storgaard Larsen, som ikke ønsker genvalgt.

Ligeledes er vores Juniorrepræsentant Laura Marie Larsen på valg. Laura ønsker genvalg.

Hvis du har lyst til at stille op som Juniorrepræsentant, skal du meddele dette til bestyrelsen, senest d. 1/2 2017. Juniormedlemmerne (som er alle medlemmer under 18 år) kan stemme onsdag d. 15/2 i tidsrummet 17:00-20:30, her bliver der opstillet et postkasse i ridehallen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du stille op d. 28/2 2017.

For at væres stemmeberettiget, skal du have været med medlem af rideklubben i tre måneder.

Juniormedlemmerne har 1/2 stemme, som de selv kan afgive på valgaftenen, ellers kan man som forældre stemme for dem. Dette gælder også selv om de har stemt på Juniorrepræsentanten.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen 

Opstaldning!

 
 
Hvis du er interesseret i at få din hest eller pony opstaldet på Landlyst, Hirtshals Rideklub,
er du velkommen til at kontakte vores staldmester Annika Larsen på 25 56 26 73.

Vi har faste priser på vores bokse, hesteboks kr. 1.825 og ponyboks kr. 1.525 pr måned.
I prisen er inkluderet strøelse, foder og wrap.
 
Vi har mulighed for tilkøbsorninger i hverdage. Der betales pr. måneds basis.
Ind og udlugning på 2 hestes fold max tre timer dagligt 300 kr. pr. måned
Klokker/dækner mm. 150 kr. pr. måned. 

Vores staldmester lukker hestene på fold til hverdag og i weekenden har man morgen- eller aftenvagt på skift.

Til stalden hører to udendørs dressurbaner, 20x60 meter, to springbaner, travbane, klubhus og stor ridehal.
 
  
  • Træningsstævne

    Vi afholde d. 23. oktober 2016 et træningsstævne for vores elever og opstaldere. Tilmelding skal ske til vores undervisere.

  • Ledige hold

    Vi har ledige undervisningshold for både begyndere, letterede øvede & erfarne ryttere. Kontakt gerne Birgitte på : 26358454

Med venlig hilsen

Hirtshals Rideklub