Velkommen til vores hjemmeside!

Generalforsamling 2018!

Generalforsamling HIR 

14/02 2019

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af dirigent.
 2. 2.     Formandens beretning.
 3. 3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. 4.     Fastsættelse af kontingent. ( Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 5. Behandling af Indkomne forslag.
 6. 6.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Michael Andreasen (Genopstiller ikke)

Så der skal vælges to nye og en junior rep.

Ikke på valg er:

Scharlotte Pedersen

Lene Engbjerg

 

 1. 7.      Valg af Juniorrepræsentant.
 2. 8.     Valg af 2 suppleanter.
 3. 9.   Valg til Hallens bestyrelse( Den selvejende institution Hirtshals Ridehal, som ejer Landlyst) (Der skal vælges minimum 5 til forretningsudvalget og gerne ni i alt i det samlede repræsentantskab)
 4. 10.                    Valg af 2 revisor og en revisorsupleant.
 5. 11.                    Udvalg:

         Hvem vil være med i

  Stævneudvalg.

  Cafeteriaudvalg.

  Aktivitetsudvalg.

 1. 12.                    Eventuelt.

 

Opstaldning!

 
Opstaldning
 
Hvis du er interesseret i at få din hest eller pony opstaldet på Landlyst, Hirtshals Rideklub,
er du velkommen til at kontakte vores staldmester Kate Sand Haven mellem kl. 8 og 13 på tlf.: 26156774, eller vores næstformand Scharlotte Hartmann på tlf: 26716101.

Vi har faste priser på vores bokse, i vinter og sommerperioder.
I prisen er inkluderet strøelse, foder og wrap.
 
Vi har mulighed for tilkøbsorninger i hverdage. Der betales pr. måneds basis.
Ind og udlugning på 2 hestes fold max tre timer dagligt 300 kr. pr. måned
Klokker/dækner mm. 150 kr. pr. måned. 

Vores staldmester lukker hestene på fold til hverdag og i weekenden har man morgen- eller aftenvagt på skift.

Til stalden hører to udendørs dressurbaner, 20x60 meter, to springbaner, travbane, klubhus og stor ridehal.
 
  

Med venlig hilsen

Hirtshals Rideklub