Bestyrelsen 2018

Formand:
Scharlotte Hartmann
Mobil: 26 71 61 01
E-mail: scharlottehartmann@gmail.com
 
Funktionsbeskrivelse:
 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Personaleansvarlig.
 • Arrangerer vikardækning ved sygdom.
 • Webmaster - løbende chekke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Administrere facebooksider - løbende chekke at de er ajourført.
 • Sørge for at rideklubbens foldere er ajourført.
 • Ansættelseskontrakter.
 • Opstaldingskontrakter, i samarbejde med staldmesteren.
 • Partskontrakter, i samarbejde med de partsansvalige.
 • Holdlister og holdtider til undervisning, i samarbejde med de ansatte.
 • Ansvarlig for udskrift af medlemsbeviser.
 • Kontakt til radio- & mediereklame.
 • Ansvarlig for telefonliste er ajourført på vores facebookside og i stalden.
 • Ansvarlig for at melde ud, hvornår der er skoleridning i ridehallen og hvornår den er ledig.
 • Laver & printer partsskemaer til stalden.
 • Print af div. opslag fra facebook til stalden (mest til elevryttere)
 • Print af tørvsedler.
 • Print af bokssedler.
 • Laver diplomer til stævner & sommerskole + print.
 • Kontakt til turistkontoret.
 • Tovholder ved elevstævner.
 
Næstformand:
Marc Martinez

Mobil: 24 87 72 78

E-mail: miaogmarc@hotmail.com

 

Funktionsbeskrivelse:

 • Kontakt til kommunen.
 • Kontakt til Dansk Rideforbund.
 • Driftsleder ansvarlig dvs. koordinerer driften af rideklubben i samarbejde med staldmesteren.
 • Ansvarlig for folde & vedligeholdelse.
 • Vedligeholdelse af bygninger.
 • Tovholder ved arbejdsdage.
 • Tovholder for vedligeholdelse af baner.
 • Tovholder for, at få harvet baner, i de perioder, hvor staldmesteren ikke kan nå det.
 • Tovholder for Cafeteriaudvalget.
 • Kontakt til sponsorer.
 • Sende regninger til sponsorer.

Kasserer:

Lene Engbjerg

Mobil: 20 99 46 00
E-mail: 3engbjerg@gmail.com
 
Funktonsbeskrivelse:
 • Kasserer.
 • Laver regninger.
 • Afleverer fakturer & regninger ved revisor.
 • Afleverer fakturer & regninger ved revisor.
 • Indberetter ved stævne banebyggers løn til skat.
 • Overfører meldegæld til DRF.
 • Sender rykkere
 • Bogfører.
 • Indkøb div indkøb af dagligdagsvarer til klubhus m.m.
 • Referent ved bestyrelsesmøder.
 • Sorterer post.
 • Partsansvalig i samarbejde med staldmester & underviser. Herunder udlejning af parter, tilpasning af udstyr & indkøb udstyr & heste.
 • Tovholder for aktivitetsuvalget.

Menigt medlem

Maria Gundersen

Tlf.: 25 70 14 09

Mail: mgundersen@godmail.dk

Juniorrepræsentant: 

Carina Nielsen
Mobil:  25 13 43 55
E-mail: carinaogronni@gmail.com

 

Funktonsopgaver som juniorrepræsentant:
 • At være bindeled mellem juniorerne og bestyrelsen. 
 • At være der for juniorerne og stå til rådighed til en fortrolig snak.
 • At arrangere juniormøder.
 • At lave aktiviteter for juniorerne.
 • At være den person, som juniorerne kan henvende sig til, med evt. ønsker om hvad de synes skal foregå i Hirtshals Rideklub.
 
Andre funktionsopgaver:
 • Medhjælper til aktivitetsudvalget, når det kan kombineres med opgaven som juniorrepræsentant.
 • Medhjælper til elevstævner.
 • Tovholder for klargøring inde stævne. 
   • Vedligeholdelse/klargøring til stævne
   • Oprydning inden stævne
   • Arbejdsdage inden stævne.
   • Tjekke om springne er i orden.
   • Evt. reperationer.
   • Etablere p-pladser.
   • Flag.
   • Anlæg.
   • Skraldespande.
   • Slå græs.

1. Suppleant

Jens Stendys

 

2. Suppleant 

Lotte Christensen

Formand for stævneudvalget:

Lene Engbjerg

Mobil 20 99 46 00

E-mail. 3engbjerg@gmail.com

  
Funktionsbeskrivelse: 
Tovholder for stævneudvalget.
 • Propositioner.
 • Melde ind på DRF Go! + tilbagsende.
 • Møder med hensyn til dirstrikt 14.
 • Dommere.
 • Rosseter & andre præmier.
 • Sponsorater til sponsorstævne.
 • Tjekke baner m.h.t. bogstaver.

 

Følgende er på valg i 2020:

Scharlotte Hartmann

Lene Engbjerg

Carina Nielsen

 

Følgende er på valg i 2021:

Maria Gundersen

Marc Martinez

 

Kasserer-assistent:

Lene Kappelgaard Larsen

Mobil: 22 53 10 51 

E-mail: lkl@cosmostrawl.dk  

Funktionsbeskrivelse: 

 • Betaling af regninger.

 

Ansvarlig for udbetaling af løn:

Marianne Hvims Søndergaard

Mobil: 24 24 58 29

E-mail: marianne@marinedesign.dk

 

Revisorer:

BDO

 

Revisorsuppleant:

BDO

Staldmester:

Kate Sand Haven

Tlf. nr.: 26156774

Springunderviser & underviser i enetimer:

Maria Thougaard Nielsen

Mobil: 20 99 58 44

Underviser dressur

Sofie Dovnborg Korsbæk

Tlf. nr.: 27576783

Dressurunderviser

Amalie Krogsgaard Bertelsen

Tlf. nr.: 23117622

Staldvagtplaner:
Lotte Christensen
Mobil: 29 36 93 75
 
Kontakt til massør Bettina Hvidemose:
Scharlotte Hartmann - tlf: 26 71 61 01

 

Facebooksider

Scharlotte Hartmann Pedersen - tlf: 26 71 61 01

 

Instagram

Birgitte Krogsgaard - tlf.: 26 35 84 54 

 

Stævneudvalg:

Lene Engbjerg, Emilie Stendys, Emma Søndergaard, Carina Nielsen og Sofie Korsbæk.   

 

Cafeteriaudvalg: Der er ikke et egentligt udvalg. 

 

Sponsorudvalg:

Michael Andreasen - tlf.:20 25 56 25

 

 Webmaster:

Birgitte Krogsgaard

Tlf: 26 35 84 54

Mail.: llhir@hotmail.com 

 

 

 
 
Repræsentanter i hallen:
Michael Andreasen

Annika Larsen

Brian Tolbod

Ian Vedel