Bestyrelsen 2018!

Formand:
Michael Andreasen

Mobil: 20 25 56 25

E-mail: mian70@live.dk 

 

Funktionsbeskrivelse:

 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Kontakt til kommunen.
 • Kontakt til Dansk Rideforbund.
 • Driftsleder ansvarlig dvs. koordinerer driften af rideklubben i samarbejde med staldmesteren.
 • Ansvarlig for folde & vedligeholdelse.
 • Vedligeholdelse af bygninger.
 • Tovholder ved arbejdsdage.
 • Tovholder for vedligeholdelse af baner.
 • Tovholder for, at få harvet baner, i de perioder, hvor staldmesteren ikke kan nå det.
 • Tovholder for Cafeteriaudvalget.
 • Kontakt til sponsorer.
 • Sende regninger til sponsorer.
Næstformand:
Scharlotte Hartmann
Mobil: 26 71 61 01
E-mail: scharlottehartmann@gmail.com
 
Funktionsbeskrivelse:
 • Personaleansvarlig.
 • Arrangerer vikardækning ved sygdom.
 • Webmaster - løbende chekke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Administrere facebooksider - løbende chekke at de er ajourført.
 • Sørge for at rideklubbens foldere er ajourført.
 • Ansættelseskontrakter.
 • Opstaldingskontrakter, i samarbejde med staldmesteren.
 • Partskontrakter, i samarbejde med de partsansvalige.
 • Holdlister og holdtider til undervisning, i samarbejde med de ansatte.
 • Ansvarlig for udskrift af medlemsbeviser.
 • Kontakt til radio- & mediereklame.
 • Ansvarlig for telefonliste er ajourført på vores facebookside og i stalden.
 • Ansvarlig for at melde ud, hvornår der er skoleridning i ridehallen og hvornår den er ledig.
 • Laver & printer partsskemaer til stalden.
 • Print af div. opslag fra facebook til stalden (mest til elevryttere)
 • Print af tørvsedler.
 • Print af bokssedler.
 • Laver diplomer til stævner & sommerskole + print.
 • Kontakt til turistkontoret.
 • Tovholder ved elevstævner.
 

Kasserer:

Lene Engbjerg

Mobil: 20 99 46 00
E-mail: 3engbjerg@gmail.com
 
Funktonsbeskrivelse:
 • Kasserer.
 • Laver regninger.
 • Afleverer fakturer & regninger ved revisor.
 • Afleverer fakturer & regninger ved revisor.
 • Indberetter ved stævne banebyggers løn til skat.
 • Overfører meldegæld til DRF.
 • Sender rykkere
 • Bogfører.
 • Indkøb div indkøb af dagligdagsvarer til klubhus m.m.
 • Referent ved bestyrelsesmøder.
 • Sorterer post.
 • Partsansvalig i samarbejde med staldmester & underviser. Herunder udlejning af parter, tilpasning af udstyr & indkøb udstyr & heste.
 • Tovholder for aktivitetsuvalget.

Formand for stævneudvalget:

Lene Engbjerg

Mobil 20 99 46 00

E-mail. 3engbjerg@gmail.com

  
Funktionsbeskrivelse: 
Tovholder for stævneudvalget.
 • Propositioner.
 • Melde ind på DRF Go! + tilbagsende.
 • Møder med hensyn til dirstrikt 14.
 • Dommere.
 • Rosseter & andre præmier.
 • Sponsorater til sponsorstævne.
 • Tjekke baner m.h.t. bogstaver.

 

Juniorrepræsentant: 

Pia Møller Nielsen
Mobil:  52 88 66 48
E-mail: odbjergs-aladin@hotmail.com

 

Funktonsopgaver som juniorrepræsentant:
 • At være bindeled mellem juniorerne og bestyrelsen. 
 • At være der for juniorerne og stå til rådighed til en fortrolig snak.
 • At arrangere juniormøder.
 • At lave aktiviteter for juniorerne.
 • At være den person, som juniorerne kan henvende sig til, med evt. ønsker om hvad de synes skal foregå i Hirtshals Rideklub.
 
Andre funktionsopgaver:
 • Medhjælper til aktivitetsudvalget, når det kan kombineres med opgaven som juniorrepræsentant.
 • Medhjælper til elevstævner.
 • Tovholder for klargøring inde stævne. 
   • Vedligeholdelse/klargøring til stævne
   • Oprydning inden stævne
   • Arbejdsdage inden stævne.
   • Tjekke om springne er i orden.
   • Evt. reperationer.
   • Etablere p-pladser.
   • Flag.
   • Anlæg.
   • Skraldespande.
   • Slå græs.

Følgende er på valg i 2019:

Michael Andreasen

Jannie Isaksen

Pia Møller Nielsen

 

Følgende er på valg i 2020:

Scharlotte Hartmann

Lene Engbjerg

 

Kasserer-assistent:

Lene Kappelgaard Larsen

Mobil: 22 53 10 51 

E-mail: lkl@cosmostrawl.dk  

Funktionsbeskrivelse: 

 • Betaling af regninger.

 

Ansvarlig for udbetaling af løn:

Marianne Hvims Søndergaard

Mobil: 24 24 58 29

E-mail: marianne@marinedesign.dk

 

Revisorer:

BDO

 

Revisorsuppleant:

BDO

Staldmester:

Kate Sand Haven

Tlf. nr.: 26156774

Springunderviser & underviser i enetimer:

Maria Thougaard Nielsen

Mobil: 20 99 58 44

Underviser dressur

Sofie Dovnborg Korsbæk

Tlf. nr.: 27576783

Dressurunderviser

Amalie Krogsgaard Bertelsen

Tlf. nr.: 23117622

Staldvagtplaner:
Lotte Christensen
Mobil: 29 36 93 75
&
Charlotte Hjermitslev

Mobil: 20 89 72 03

 
Kontakt til massør Bettina Hvidemose:
Scharlotte Hartmann - tlf: 26 71 61 01
 
Cafeteriaudvalg:
Mette Christensen - tlf: 23 72 92 37
Marie-Louise Christensen - Tlf: 28 51 71 00
 
Stævneudvalg:
Annika Larsen - tlf: 25 56 26 73
Lene Engbjerg - tlf: 20 99 46 00
Emilie Stendys - tlf:  26 19 78 34 

Emma Søndergaard - tlf: 30 33 06 73

Amalie Krogsgaard Bertelsen: 23 11 76 22

 

Webmaster:

Birgitte Krogsgaard

Tlf: 26 35 84 54

Mail.: birgitte_krogsgaard@hotmail.com

 

 

 
 
Repræsentanter i hallen:
Michael Andreasen

Annika Larsen

Brian Tolbod

Ian Vedel